Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 
TRN QU TẤM LNG

 
Knh tặng Bc sĩ L nh & Bc sĩ Kim Hon.


                Nng niu quyển sch qu trn tay,

                Lật trang đọc chữ qua mỗi ngy.

                Bi viết ghi su vo tm tr,

                 văn dng chữ nội dung hay.

                Truyền thụ y khoa cho mọi giới,

                Lương y từ mẫu tựa bậc Thầy.

                Ngời sng tấm gương lưu kim cổ,

                Thanh danh Bc sĩ ngợi ca thay !

 

                Mấy vần thơ viết được tỏ by,

               Tri n thấm đẫm vạn lời xy.

                Nổi bật qu hương gương ngời sng,

                Mi mi sng soi  tấm lng đầy.

                Bc sĩ Qun y ngời tm bt,

                Nam nhi chi ch rợp trời my.

                Knh bậc sư huynh lng đa tạ,

               Thế hệ đn em rạng rỡ my !

 

 

 

          ThiThi

            2/2015


         

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com