Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

T̀NH T TÍA TÔ

                             

Ḍng thơ cảm tác Tía Tô,

Thầy Ngô sản phẩm, vần ' T ' dạt dào!

 

Tía Tô tấm tắc th́ thầm,

Thầy tṛ thân tặng thuở thời tí teo,

Tía Tô tăng trưởng tiếp theo,

Thoạt trông thích thú thiệt thà thương thương.

 

Thi Thi thật thích Tía Tô,

Thân trông tươi thắm trước thềm tỏ trăng.

Tía Tô tầm thước thanh thanh,               

Thi thơ thường thích tỏ tường t́nh thân.

 

Tía Tô thắm thoát tám tuần,

Thân trồng thanh trí tựa thơ trữ t́nh.

Tía Tô trông thật thướt tha,

Tăng thêm tươi tắn tâm t́nh thương thương.

 

Tía Tô th́ thật thơm thơm,

Thảy thay thắc thỏm tỉa trồng tứ tung.

Thân th́ trông thật thênh thang,

Tía Tô trao trọn t́nh thân tâm t́nh.

 

                               

 

TTTH

Hạ nắng 2008

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com