Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

T́nh  Cha

Kính dâng vong hồn Thân sinh

nhân ngày LỄ CHA!

 

                        

Cha là ngàn ánh sao trời,

Cha là ngọn đuốc sáng ngời ḷng con.

Cha trông tựa núí như non,

Cha giàu t́nh cảm sắt son Mẹ hiền.

 

Thương Cha đây đó khắp miền,

Thương Cha mưa nắng triền miên tháng ngày.

Thương Cha trăm mối đọa đày,

Thương Cha với tấm thân gầy héo hon.

 

Lo cho con, Mẹ vuông tṛn,

Lo con từ thuở tí hon ngày nào.

Lo con ngàn dặm biết bao,

Lo con từ thuở đón chào ánh dương.

 

Đời Cha dăi gió dầm sương,

Đời Cha đây đó mười phương là nhà.

Đời Cha băo táp phong ba,

Đời Cha dâng hiến sơn hà Việt Nam.

 

Mong con chăm học, chăm làm,

Mong con đèn sách giỏi giang việc đời.

Mong con thành đạt rạng ngời,

Mong con khỏe mạnh trọn đời an vui.

 

Cha là cương ngựa không lui

Cha giàu nghị lực không lùi thời gian.

Cha như sóng biển dâng tràn,

Cha là gương sáng muôn vàn ngợi ca! 

 

Hiền thê t́nh măi đậm đà,

Hiền thê chung thủy mặn mà thuở nao.

Hiền thê thơ viết mừng chào,

Hiền thê tiếng hát ngọt ngào ḷng Anh!

 

 

 Nguyễn Thi Thi

CA Father's day 2008

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com