Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh
Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 


T
NH BẠN ĐNG
HƯƠNG


 

Hỡi Anh Xm Rượu bn sng,

Ti đy Vĩnh Ph ny sng thuở no.

Anh đng hữu ngạn rạt ro,

Ti đng tả ngạn dạt do tnh qu.

 

Sng Dinh lặng lẽ chảy về,

Cầu Dinh nối nhịp trăm bề nhớ thương.

Nhớ người bạn cũ đồng hương,

Thương người sng lập tha phương kết đon.

 

Ninh ha tnh nghĩa Dot com,

Mong sao tnh đ nghĩa cn ở đy.

Cali nắng gi hy hy,

Ti đy ở tận miền Ty Hoa kỳ.

 

Nhịp cầu qua ' net ' ai b,

Chỉ trong pht chốc thng tri biết liền.

R rng thời đại kim tiền,

Cũng nhờ Ninh Dot khắp miền hn hoan.

 

Chc lời Xm Rượu vẹn ton,

Mỗi ngy một thịnh kết đon tnh thn.

Lời nguyền Vĩnh Ph tri n,

Cầu Dinh vẫn mi kết thn hương tnh.

 

 

 


 

Thi Thi

(Tha Hương)

Ma Thu Cali, 2006

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com