Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

TN THU

 

 

 

My Thu giăng mắc l trải đường,

Nắng vng hiu hắt chiều nhẹ vươn.

Từng giọt mưa rơi nghe lắng đọng,

Lung lay chiếc l bay khắp vườn.

ng ả sắc mu vng l a,

Trơ cnh rơi rụng cảnh buồn thương.

Mỗi độ Thu tn Đng c quạnh,

Mn sương tỏa lạnh cả đm trường

 

 

 

 

THITHI

11/2012

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com