Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNG NGỜI TM BT
    Thi Thi     

                 

      SNG NGỜI TM BT

Bi thơ SNTB của  WEB Master.

 

Nhạc ca văn bt trỗi cuối tuần,

Dập du thi hữu dạo vườn Xun.

Hnh ảnh QU HƯƠNG lun đậm nt,

Chứa chan TNH YU vt cao dần.

Nghệ thuật văn chương nhịp cầu nối,

Văn ti thi ph kết tnh nhn.

Vm trời KỶ NIỆM tỏa ngời sng,

Tm bt rạng soi biết bao lần !

 

 

 

ThiThi
11/2012
 

 

 

 

 

BI XƯỚNG

 

                                         
                                         

 

  SNG NGỜI TM BT
 Nguyễn Văn Thnh

 

 Xướng : Nguyễn Văn Thnh 

 

SNG NGỜI TM BT

 

Gp bt chung tay cứ mỗi tuần,

Niềm vui cn đọng đến kỳ Xun .

Mong cho trang Web vươn cao mi,

Ước được đặc san đổi mới dần .

Khoa học văn chương khơi mạch sống,

Tao đn thi ph sng lng nhn .

Vng tay rộng mở ngời tm bt,

Cảm tạ tri m.biết vạn lần .

 

 

NGUYỄN VĂN THNH

9/2012

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com