Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com
 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

Ni Niềm Nhớ M

 

Vu Lan bo hiếu lại về,

Lng con lun vẫn vẹn bề nhớ thương !

 

 

 

Hm nay trăng sng vườn rau,

Lng buồn nhớ Mẹ khuất sau lưng đồi.

Mẹ đi lng thấy bồi hồi,

Lng con quặn thắt tơi bời ruột gan!

 

Mẹ đi về chốn quan san,

Biết bao nỗi nhớ tm can rụng rời.

Mẹ con vang bng một thời,

Du hiền con thảo khắp nơi ca ngời.

 

Vang danh Mẹ để đời đời,

Lng con sung sướng c người Mẹ yu.

Mắt nhn Mẹ lc đăm chiu,

Lo toan trăm mối những chiều Mẹ ru.

 

By giờ Mẹ đ thin thu,

ơi con ngủ tiếng ru nằm lng.

Đời con lun vẫn nhớ mong,

Đp đền bo hiếu trọn lng Mẹ Cha.

 

n tnh rất mực thiết tha,

Những chiều nhớ đến Mẹ Cha vắng nh.

Đứng nhn tựa cửa chốn xa,

Lng con trăm mối qu nh vấn vương.

 

Cuộc đời viễn xứ tha phương,

Nỗi niềm gởi trọn tnh thương Mẹ hiền.

Thương Cha nhớ Mẹ triền min,

Đời con diễm phc gắn liền Mẹ Cha!

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Th
Vu Lan - 2010.

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com