Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 


 

NỖI NIỀM NHỚ MẸ

Viết nhn ngy Giỗ Mẹ !
mồng 10/4 L.(19/5/2013)

 

 

Nn nhang ln khi tỏa phất phơ,

Tm hồn chm lắng đọng vần thơ.

Lễ Mẹ dư m cn vang vọng,

Mẫu từ hnh ảnh chẳng phai mờ.

Quanh quẩn đu đy vắng hnh bng,

Một mnh đơn lẻ mi chơ vơ.

Nhớ Mẹ tnh thương tri tim quyện,

Bay bay hương khi ngt bn thờ

 

 

*** 

 

 

Nguyễn Thị Th

 

5/2013

 

 
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com