Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 


  

NỖI BUỒN CHIA SẺ

      Viết xin chia buồn với L thị Lộc,

      bạn học lớp Nhất A,Tiểu học Ninh Ha.

 

Được tin Sử Xương Hải mn phần,

Lng buồn vời vợi kiếp thế nhn.

Vun xới mỹ miều Ninh Ha Web,

Ảnh hnh ngời sng mi tri n.

Vui sống một đời cho nghệ thuật,

Thc đi mong nhẹ nhm tinh thần.

Nn nhang nguyện linh hồn thanh thản.

Bồng lai tin cảnh thot nợ trần !

 

ThiThi

4/2014

 

 

 

 
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com