Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, Tiểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh


Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

NGOẠN CẢNH

Một ngy viếng cảnh tuyệt vời,
Chan ha tnh cảm nhẹ vơi tm hồn.

 

 

 

Chiếc cầu lịch sử Golden gate ,

Kỳ quan thế giới vững bền xưa nay.

Người người viếng tới nơi ny,

San Francisco một vịnh trn đầy ước mơ.

 

Trời my giăng mắc lơ thơ,

Can lướt sng nhởn nhơ gi la.

Hm nay khng c sương m,

Trời quang my đng rất ư hi lng.

 

Nhn quanh cảnh đẹp v ngần,

Đồi cao biển rộng tinh thần lạc quan.

Hoa Kỳ một dải giang san,

Biết bao du khch ngập trn về đy.

 

Bầu trời lng đng tầng my,

Chiếc cầu soi nước dựng xy trường kỳ.

Sương m giăng mắc lối đi,

nh đn rực rỡ những khi đm về.

 

Khch du viếng cảnh say m,

Dừng chn gh bến tỉ t chuyện tr.

Sng su biển cả dặn d,

Hướng về cố quốc con đ qu hương.

 

Tnh người nơi chốn tha phương,

Dấng thn xứ lạ tnh thương đắp bồi.

Hoa Xun rạng rỡ nẩy chồi,

Tnh Xun vun đắp cuộc đời hương hoa.

 

 

ThiThi
5/2011

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com