Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh


Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

 

NGY LỄ CHA

 

 

***

Nhn ngy kỷ niệm lễ Cha,
Vần thơ dng knh thiết tha phụ từ !

 

 

Fathers day ngy lễ lại về,

Lng con cảm thấy tứ bề quạnh hiu.

Hai mươi năm thong những chiều

Cha ngồi tựa cửa ni nhiều lời thương.

 

Fathers day một dịp vấn vương,

Hướng về nguồn cội qu hương xa vời.

Tnh Cha mi mi sng ngời,

Trong con Cha vẫn đời đời nhớ thương.

 

Fathers day ngy lễ qu hương,

Sống đời viễn xứ tnh thương l nh.

Đu hiu cuộc sống bn ba,

Xa qu nhớ nước tnh Cha đậm đ.

 

Fathers day một chuỗi mặn m,

Non cao biển rộng tnh Cha snh bằng.

Nhn trời những đm sao băng,

Lng con gợi nhớ vầng trăng trải di! 

 

 

 

 

 

 Viết tưởng nhớ Cha

 Fathers day 2011.

 

Nguyễn Thi Th

  

                               

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com