Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com
 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

NT CHỮ CHA

Viết nhn ngy Giỗ Cha

Mồng 1/7 L.

 

 

 

Hai mươi năm những ngy thng di,

Trĩu nặng lng thương nhớ khng phai.

Vất vả cuộc đời thời tỵ nạn,

Kh khăn tạm sống chuỗi miệt mi.

Dng chữ viết l thơ Cha gởi,

Nghing nghing chiều m ấp bờ vai.

Hnh bng Phụ từ cn phảng phất,

Ghi mi trong tm dấu hnh hi !

 

 

 

ThiThi

8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com