Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 


 

 

NT CHỮ ANH

 

 

Viết nhớ ngy

 

Nhn dng chữ toa thuốc Anh ghi,

Bất chợt tri tim gợn vết t.

Hơn thập nin qua Anh biền biệt,

Nhớ ngy năm ấy tiễn Anh đi.

Vĩnh biệt ci đời về min viễn,

Lun vẳng bn tai tiếng thầm th.

Đặc biệt mỗi người ring nt chữ,

Anh rằng: khng gạch dấu chữ ti *

  

*chữ t

 

 

 

 

*** 

 

 

Nguyễn Thị Th

 

4/2013

 

 
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com