Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 


         

MỪNG Sinh Nhật EM

 

Thay lời Anh viết tm tnh,

Mừng ngy kỷ niệm chng mnh đẹp đ !

 

 

Chc mừng Sinh Nhật phu th,

Đa hồng trao tặng vẹn bề yu đương.

Bnh mừng tuổi thọ Tha Hương,

Ba lăm năm cưới tnh thương trn trề.

 

Dẫu cho cuộc sống di dề,

Yu thương gi trọn chẳng hề phi pha.

Cất ln tiếng ht hoan ca,

Tha phương viễn xứ đậm đ bn nhau.

 

Cuộc đời dẫu thiếu sắc mu,

Niềm vui hạnh phc lo u bẽ bng.

Cng nhau chung hưởng sẻ sang,

Trời my biển nước đưa đng về đy.

 

Tnh su nghĩa nặng trn đầy,

Tnh Anh trao tặng tỏ by sắt son.

Trao em nồng thắm nụ hn,

Mĩm cười đn nhận tm hồn tro dng...!

 

 

 

 

ttth

 CA 01/01/2010

          

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com