Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

MỪNG JULY 4th

 

Trên đường nh́n thấy cảnh người đông,

Gái trai già trẻ con ẵm bồng.

Lũ lượt người đi đến tụ điểm,

Dập d́u xe cộ chạy sát hông.

Chiều xế vươn cao nắng vào hạ,

Hoàng hôn buông xuống khuất ánh hồng.

Ngày bốn July lễ Độc Lập , *

Vui mừng thành phố bắn pháo bông…

 

*Tháng 7

 

 

 

ThiThi

7/2013

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com