Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƯA GI QU TI
    Thi Thi     

                   Knh Họa bi thơ
                              của Thầy L Văn Ng.

  

Gi mưa cảnh vật tỏa m sương,

Qu ti đy đấy cch dặm trường.

Mưa nuớc tưới vườn cy tri ngọt,

Ninh Ha gi thoảng mi trầm hương.

Mưa lũ cầu Dinh con sng nước,

Ph sa đồng nội thắm tnh thương.

Mưa gi thng ngy cng biến động,

Ninh Ha tnh luyến nhớ vấn vương !

 

 

ThiThi
5/2012
 

 

 

 

 

BI XƯỚNG

 

                                         
                                         

 

 


Mưa Gi Qu Ti
L Văn Ng

 

Khởi đầu nước lũ c mưa sương,

Gi mt về đy vượt dặm trường .

Din Khnh đn mưa đường ma ngọt,

Ninh Ha gặp gi mi trầm hương .

Mưa tun Sng Ci trn dng nước,

Gi thổi Cầu Dinh gợi nhớ thương .

Mưa gi Nha thnh đm nguyệt động,

Vườn sau ngỏ trước nắng hồng vương .

 

 


L Văn Ng
  San Jose, 25/04/2012

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com