Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh
Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Phần 2:

o em mu l cy xanh,

Vươn mnh trong nắng tựa cnh sương mai.

Mu xanh cy l hoa li,

Tỏa hương thơm ngt đm di ngất ngy.

 

o em phất phới vm my,

Thin thanh mt rượi hy hy gi la.

Thng ngy vo tuổi n đa,

Ma Xun vẫn mi l ma dễ thương.

 

Trời xanh my trắng kề vương,

Lng người phơi phới tai ương qua rồi.

Cy xanh nẩy lộc đm chồi,

Mu xanh cy tri lần hồi lộ ra.

 

Niềm vui rộn khắp trong ta,

Lng người ha nhịp bao la ni rừng.

La xanh đồng ruộng thơm lừng,

Lng người rộn r vui mừng vụ ba.

 

Nhn quanh cy tri mọc ra,

Một mu xanh thắm thật l đẹp gh.

Nắng vng tỏa khắp bờ đ,

Soi mnh dưới nước hương qu dạt do.

 

Tnh qu tnh nước đồng bo,

Mối tnh nồng thắm dồi do yu thương.

Xa qu cch trở tơ vương,

Tm tnh hoi niệm qu hương ấm lng.

 

Mu xanh, mu o hương đồng,

Xa qu vẫn nhớ dng sng trữ tnh.

Ninh Ha đẹp lắm sng Dinh,

Cy cầu ngắn nhất nối tnh đi ta.

 

Anh đng hữu ngạn bn ba,

Em đy tả ngạn thật l thch gh.

Mu xanh cy l sum s,

Mu xanh đồng ruộng thật m mt lng.

 

Mu xanh hoa l cy trồng,

Cảnh vườn tươi mt ruộng đồng thm xinh.

Tựa mu xanh mt con kinh,

Đem về nguồn nước thắm tnh ruộng nương.

 

Mu xanh cy tri ti thương,

Đất trồng mu mỡ qu hương an bnh.

Dn lng yu thch qu mnh,

Ninh Ha yu dấu đượm tnh qu hương.

 

Xa qu cảm thấy vấn vương,

Về thăm qu cũ lng vương vấn sầu.

Mu xanh hy vọng l mu,

o em tựa nhớ l trầu trn khng.

 

Buồng cau trầu l vun trồng,

Kết tnh tả hữu ngạn hồng xe duyn.

Nhớ nhiều những lc hn huyn,

Bn cầu rợp bng trăng xuyn qua mnh.

 

Ninh ha yu dấu an lnh,

Sng Dinh cầu ngắn tnh Anh thật di.

Thư sinh o trắng miệt mi,

Tnh qu su đậm o di thin thanh.

 

Dng sng lượn khc chảy quanh,

Khng ghềnh khng thc tnh anh tựa nguồn.

Gi chiều nhẹ thoảng đng luồn,

Tm hồn thư thi ưu buồn bay xa.

 

Tnh Anh nghĩa nặng hai ta,

Vun trồng cấy xới thật l lắm cng.

Hng cy xanh l bờ sng,

Ny bờ em dệt thảm trng về người.

 

Cy xanh hoa tri tốt tươi,

Cng Anh chăm bn vui cười bn em.

Thin thanh mu sắc em quen,

Mu xanh của o nắng chen hương tnh.

 

Ti yu mu o trữ tnh,

Ti yu mu nước thắm tnh sng Dinh.

Ti yu quận hạt xứ Ninh,

Yu người, yu đất trữ tnh qu ti.

 

 

 


 

Thi Thi

(Tha Hương)

Ca, 11/2006)

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com