Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 


 

KHC  Mỵ Cơ

 

Cn đu nữa, những ngy vui qu khứ,

Nhm bạn hiền lng cứ ngỡ bn nhau

Bao thng năm mi tc đ điểm mu

Lun trao gởi tấm lng cng bạn hữu!

 

Cn đu nữa, nụ cười tươi vĩnh cửu,

Tấm ảnh hnh cn lưu lại trang thơ

Thương Mỵ Cơ với dng dấp bơ phờ

Những ngy thng Chemo cơn bạo bệnh!

 

Cn đu nữa, Mỵ Cơ v định mệnh,

Phải ra đi theo lệnh của đất trời

Tnh tiếc thương dng ngập cả đầy vơi

Mỵ Cơ hỡi tấm lng xin dnh trọn!

 

Thi rồi vĩnh biệt Mỵ Cơ,

Tiếc thương lưu luyến Mỵ Cơ v ngần!

 

Vĩnh biệt Mỵ Cơ!!! Vĩnh biệt Mỵ Cơ!!!

 

 

 

ThiThi

SanJose,10/2008

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com