Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh


Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 
Viết đưa tiễn bạn Anh Vũ

đ vĩnh viễn ra đi !

 

 

Sinh tử qui luật của đất trời,

Lm sao ngăn được hỡi người ơi

Sinh ly tử biệt đnh chấp nhận

Biết nhau rồi nay phải chia ly!

 

Anh nằm xuống bao người thương tiếc,

Cc con Anh mải miết khc Cha

Đau đớn thay Mẹ cũng xa nh

Chuỗi đời di chia phi sầu tủi !

 

Cuộc đời người trở về ct bụi,

Khắc nghiệt thay chưa tuổi xế chiều

Đời Anh cn hăng hi trẻ trung

Căn bệnh qu ngặt ngho đau khổ !

 

Anh ra đi u l mệnh số,

Hơn ngũ tuần độ tuổi hưởng dương

Chắp cnh bay tm hướng tầng my

Linh hồn Anh mười phương chư Phật.

 

Nn tm hương khấn người vĩnh biệt,

Nhẹ nhng thanh thản thot trần gian

Bay bổng my xanh xa địa đng

Linh hồn Anh siu thăng tịnh độ !

 

 

 

 

ThiThi

7/2010

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com