Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHNH HA
QU TI

    Thi Thi     

 

 

 KHNH HA QU TI

Tiếp Nối Dng Thơ Tứ Tuyệt

Của Thầy L Văn Ng
 

   

Cầu Dinh soi bng trăng ước thề,

Dng nước sng Dinh tri lờ lững

Thy Dương ct trắng đẹp chốn qu

Ni Vọng non Hn thắm tnh sử.

 

Khch viễn du dừng chn Dốc Lết,

Gh qua Hn Khi muối mặn m

Xứ Vạn thuyền tnh duyn tơ tc

Tu Bng gi thổi hạt mưa sa.

 


 

ThiThi

6/2012 

 

 

 

 

BI XƯỚNG

 

                                         
 

 

 Thơ TỨ TUYỆT

   L Văn Ng 

 

 

THƠ TỨ TUYỆT

 

  Để Đặc San số 4 phong ph thm, xin mời cc Thi hữu (TH) tiếp nối dng thơ Tứ Tuyệt chủ đề những kỷ niệm, tnh yu, qu hương Khnh Ha .

 

Thơ sẽ được ban chủ trương tập trung tuyển chọn ghp nối, rồi in vo Đ/S. Mỗi TH viết hai bi, c thể chuyển vần, sau đy ti mời cc bạn tiếp nối cho vui.

  

KHNH HA QU TI

 

 Mỗi người viết lại một bi thơ,

 Kể chuyện qu ta trước đến giờ .

$    $

 Thp B linh ứng xăm ca ht

 Phật Trắng (Tổ) nhiệm mầu kinh luật thơ

 Cầu Đ trăng thề chung ước nguyện,

 Hn Chồng sng nước hợp duyn tơ .

 

                                L Văn Ng

 

 Dục Mỹ qun trường rừng gi hắt,

 Đ Bn đập nước ni sương sa .

 Ninh Ha nổi tiếng mn nem nướng,

 Din Khnh danh lừng nước ma xay .

 

                               L văn Ng

 

................................................

 

 

 

 

L Văn Ng.

6/2012

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com