Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 


 

 
 

HẠT MUỐI QU HƯƠNG-3

Qu Cha đất Mẹ nhớ thương,
Tm tnh hạt muối qu hương tuyệt vời !

 

 

  

Nhn hạt muối nh ngời xuyn tia nắng,

Chạnh nhớ lng Hn Khi qu hương Anh

Viếng Thạnh Danh gi Hn Khi an lnh

Thương qu lắm miền qu Anh muối trắng!

 

Anh c hỏi tnh c du đằm thắm,

Lun hướng về miền đất muối qu hương

Bởi v em l gi của xứ vườn

Ninh Ha đ,miền qu Cha đất Mẹ.

 

Kể từ lc được Cha sinh Mẹ đẻ,

Nơi chn nhau cắt rốn chnh đất nầy

Mẹ Cha đ bay bổng chn tầng my

Nhớ,nhớ lắm,qu hương ở xa đ.

 

Từ sng sớm h về im tiếng gi,

Nắng chan ha khắp nẻo rực đường đi

Ging oằn vai trĩu nặng đi thng gh

Tấm lng Mẹ lắng chm tnh muối mặn.

 

Tự ho lắm,miền qu hương thắng cảnh,

Dốc Lết kia, biển du lịch trải di

Bao nhn tnh chung bước vai kề vai

Tnh hạt muối, tnh Anh thm thắm đậm!

 

 

 

 

ThiThi

10/2011

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com