Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 


 

 
 

HẠT MUỐI QUÊ HƯƠNG-2

Ninh ḥa Ḥn Khói xứ ḿnh,
Sống đời viễn khách tâm t́nh nhớ quê !

 

 

 

  

Hạt muối tỏ t́nh thương dân Việt,

Bao nhọc nhằn mài miệt làm nên

Biển kia đắp đổ tạo nền,

Khổng lồ núi muối ngước lên mắt nh́n.

 

Hạt muối vẫn niềm tin ngà ngọc,

Y khoa ngành hóa học tiến cao

Phát minh phân tích tự hào,

Vai tṛ hạt muối đường nào cũng hay.

 

Hạt muối măi ngày ngày vun xới,

Tạo ấm no cùng với nụ cười

Thành công kết quả của người

Bầu trời rạng rỡ vui tươi ngập ḷng.

 

Hạt muối rất cần trong đời sống,

Sức khỏe người kỳ vọng dài lâu

Chất từ I-ốt ngấm sâu

Vào trong nội tạng nhịp cầu t́nh thương.

 

Hạt muối đậm đà t́nh vương vấn,

Vị mặn mà thấm tận tâm can

Quê hương Ḥn Khói biển vàng

Nỗi niềm thương nhớ ngập tràn t́nh quê.

 

Hạt muối dẫu rẻ rề giá cả,

Có vai tṛ quí giá t́nh thương

“Cá không ăn muối cá ươn,

Vâng lời Cha Mẹ mọi đường con nên!”

 

 

 

 

ThiThi

6/2011

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com