Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

GIN MƯỚP NH CHỊ

 

Lẻ loi quả mướp lủng lẳng gin,

Eo so thn tri chuyển Thu sang.

Vng l thn cao cao lểu nghểu,

Bng hoa lc đc dưới my mn.

Cuốn chiếu cn trng đm gặm nhấm,

Cy trồng sức sống bị tiu tan !

Mấy thng xới vun cy o ọt,

Ủi an được tri vui th nhn

 

ThiThi

Thu 2013

 


 

 

GIN BẦU NH EM

Vần thơ thn tặng Trm Anh,
Kho tay đẹp mắt việc lnh đảm đang !


 

Ngắm trng lủng lẳng những tri bầu,

Thn di ng mượt lớn thật mau.

Ngy no mới c chm cy l,

M nay gin tri thắm hoa mu.

Tiu khiển vườn cy thm tri quả,

Th vui nh cửa trước tới sau.

Kho lo bn tay ANH vun xới,

Bữa cơm ngon ngọt tm canh bầu !

 

ThiThi

11/2013

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com