Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

DUYÊN TAO NGỘ
Bao năm gặp lại tri âm,
Tấm h́nh lưu niệm t́nh thân đậm đà !

 

Trời chiều vạc nắng chiếu nghiêng nghiêng,

Đâu đây kinh kệ vọng bưng biền.

Một dịp trùng phùng nơi viễn xứ,

Năm dài xa cách nhớ triền miên.

Quả đất xoay tṛn duyên tao ngộ,

San José ḥa hợp lại chung miền.

Gặp gỡ mừng vui tay tay bắt,

Chan ḥa t́nh cảm kết đoàn viên !

 

 

 

 

ThiThi

1/2014

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com