Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

 

   Ḍng Hiếu Tử

 

Vu Lan tháng bảy nhớ Mẫu từ,

Cơi ḷng khắc khoải viết tâm thư.

Vằng vặc trăng soi ḍng hiếu tử,

Tạc ghi thấm dạ nghĩa đạo từ.

Dâng kính nguyện cầu Mẹ hiền thục,

An nhàn thanh thản cơi thiên thu.

Trần thế đơn côi ngàn lẻ bóng,

Thân tâm da diết nhớ Mẫu từ !

 

 

 

 

ThiThi

Rằm7ÂL2012

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com