Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Mượn lời Anh trao tăng Vợ

nhn ngy Valentine's day

 

 --- { ---

 

Anh yu em tất cả con tim,

Từ thuở quen nhau đến tc mu

Anh mặn nồng yu thương thắm thiết

Anh trao em bất diệt tnh yu

Tnh yu em nụ hn nồng chy

Chung sống bn nhau đến bạc đầu

Lng nguyện mong yu thương mi mi

Sống cng nhau hợp tm đầu.

 

Anh yu em thắm thiết nồng nn,

Anh đỡ đần mai sớm tối hm

Chăm sc em trăm bề tận tụy

Yu thương em vạn nẽo đường xa

Tnh Anh yu mặn nồng chăn gối

m ấp em tnh vẹn thủy chung

Anh vuốt ve bn tay ấm p

Đa Hồng nồng thắm nhất trao em.

 

 --- { ---

 

Thi Thi

(Tha Hương)

Valentine's day 2007

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com