Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

C GI NINH-HA ĐT COM
Tiếp nối Bi thơ của Thầy  L Văn Ng.

 

Nữ Ninh Ha tr rực nh hoa,

Lời ăn tiếng ni tựa đa hoa.

Đ c nhỡ tm một lần bẽ,

Đy lng tự ho trỗi cờ hoa.

Danh dự bảo tồn l thượng sch,

Ho danh chẳng ngời nt tinh hoa.

Chữ tốt văn hay lưu đời mi,

Chan ha thương mến đẹp ngn hoa!

 THITHI

 July, 2012 .

 

 

 

 

 

 

 

C GI NINH-HA ĐT COM
Họa Bi Thơ "C GI DIN KHNH"
Của NGUYỄN THỊ THANH TR
 

 Em gi Diễn Đn đẹp tựa hoa,

 Vườn Web đua nở cả trăm hoa .

 Đm nằm gối mộng mơ tin nữ,

 Giấc ngủ chim bao được bu hoa .

 Bến vắng thi nhn tm độc vận,

 Thuyền đng thiếu nữ ẩn trong hoa .

 Bi thơ độc vận hay, hay qu,

 Mến tặng người thơ một lẵng hoa .
 

 L VĂN NG

 July, 2012 .

 

 
 

 C GI DIN KHNH

 (Thể độc vận)

 

 Xướng:

 

Đường vo Din Khnh cảnh như hoa

C gi thnh Din mộng dưới hoa

Dng liễu mơ mng soi bng nước

Vườn trăng huyền hoặc trải ngn hoa

Giăng thơ trắng mướt trời thnh cổ

Lướt phm cung trầm xứ vạn hoa

Hy đến nơi ny trao nguyện ước

Ngn sau mi nhớ giấc mơ hoa.

 

 NGUYỄN THỊ THANH TR

 7/2012

 

 

 

THITHI

San Jose, July 2012

 

 


 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com