Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI TA
 
CI NG
    Thi Thi     

 

 

CI TA CI NG

Knh Họa

 

Người đời thường coi trọng ci ti,

Mấy ai chịu xả, thật cao vời.

Giữ chặt ci TA gy phiền no,

Sống đời v NG lng thấy vui.

Cố chấp hơn thua nhiều bi thảm,

Xa rời TA NG dạ thảnh thơi.

Cuộc sống đời người bao lăm tuổi,

Thời gian khoảnh khắc xa mất rồi !

 


 

ThiThi

5/2012 

 

 

 

 

BI XƯỚNG

 

                                         
 

 

  V NG
Bi Ngoạn Lạc

V NG xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

Sng m đo ngạn phải qun ti,

 V ng suốt thng thật tuyệt vời .

 Lối sống duy mnh cam bĩ cực,

 Con đường chn đạo mới an vui .

 Nội tm bất loạn đời thanh thản,

 Ngoại cảnh v thường tr thảnh thơi .

 Su tấm chung thn l luật định,

 Ci ta nặng gnh xả cho rồi .

 

 

TƯ NGUYN

         San Jose, 04/27/2012

 

 

 CI NG

   L Văn Ng 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

        CI NG

(hoạ bi thơ V Ng
của thầy Tư Nguyn)

 

Sự thật con người sợ ci ti,

Ai đem xả bỏ thật cao vời .

Ci ti m chặt đời phiền khổ,

Ci ng xem thường cảnh đẹp vui .

Một bước nhường li khng vướng bẫy,

Một lời nhẫn nhịn được thảnh thơi .

Người hiền nhận biết điều khn dại,

Cố chấp loanh quanh chậm mất rồi .

L Văn Ng

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com