Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

BẾN TNH THƯƠNG

 

Trời chiều cn rực sng nh dương,

Đu đy tiếng ci hụ trn đường.

Người phơi phới lng ha tiếng nhạc,

Kẻ đưa tay vuốt mi tc vương.

By biện thức ăn mời thực khch,

Vị ngon lng thấm ch can trường.

Đậm đ kết thn tnh huynh trưởng,

Dắt du thuyền cập bến tnh thương.

 

 


ThiThi
7/2012

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com