SAO MAI Trường Tôi

PHẦN 1  |  PHẦN 2

PHẦN 3

Làng PHƯƠC ĐA 2

KỂ CHUYỆN T̀NH YÊU

 1 - T́nh Yêu Của Mạ

 Chữ T́nh Là Chữ Chi Chi

 

 

 

 

 NGUYỄN THỊ THANH TỊNH

 Cựu học sinh trường Trung học Sao Mai Đà Nẵng, NK: !965-1972

Hiện sinh sống tại Ninh Ḥa, VN.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Thương Mến Gửi Đến Anh Chị LÊ ÁNH

►  LÁ BUÔNG

1 - Đến Với Lá Buông

2 - Cố Giữ Không Buông

3 - Sống Với Lá Buông

2 - Vẫn Chọn Lá Buông