KỂ CHUYỆN TNH YU

 1 - Tnh Yu Của Mạ

 

 

 

 

 

 NGUYỄN THỊ THANH TỊNH

 Cựu học sinh trường Trung học Sao Mai Đ Nẵng, NK: !965-1972

Hiện sinh sống tại Ninh Ha, VN.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L BUNG

1 - Đến Với L Bung