Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

 
Nin kha: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối thng 9 vừa rồi ti c về thăm qu miền Bắc, qu ti ở Nội Vin, Tin Lữ, Hưng Yn, cng lng với Thầy Trần Chu Đức. Hưng Yn cũng l qu của Thu Thuỷ v Hong Lan. Trong chuyến đi ấy, ti v cc bạn Tuyết Hồng, Khnh Phn c đi chơi Ni Yn Tử, vịnh Hạ Long, Sa Pa v Cha Hương... Ngoạn cảnh Cha, ti đ viết được mấy cu thơ...

 

Đng ra ti đ thot tục được rồi, chỉ tại C L thị Đo nu ti lại! Ti kể cc bạn nghe, bi thơ ấy ti đ đưa C xem trước, c hai cu ny:

            Giải oan hồn nhẹ tằm ho kiếp
            Tơ lng xếp lại đ phi pha...


    Nhưng C Đo khng chịu, C ni khng cần phải phi pha, cứ... tiếp tục nhớ... khng sao đu, c g C chịu cho... Thế l ti lại phải tiếp tục mộng mơ...

            Giải oan hồn nhẹ tằm ho bướm
            Tơ lng xếp lại vẫn thiết tha..
.

 

T Ự  T N H  C H A  H Ư Ơ N G


 
Cng hội cng thuyền em với anh
Suối mơ lướt vội xun qua nhanh
Bến đục hay trong em tự hỏi
Hai ta về lại bến Tnh Xanh !
 
Thnh tm em niệm A Di Đ
Văng vẳng chung cha tự ni xa
Giải oan hồn nhẹ tằm ho bướm
Tơ lng xếp lại vẫn thiết tha ...
 
Nước trong my trắng thoảng hương hoa
Chắp tay em ht khc tm ca
Lưu thuỷ, ưu phiền xin rửa sạch
Ph vn, m đắm hy mau qua !

 

 

 

9/2012

Phương Hiền, kỷ niệm Cha Hương

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com