Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

Nin kha: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNH THU

 

 
Thương một người
 Được sống bn người ấy
 Hạnh phc mong bền lu

 Thương một người
 Trao nhau nụ cười
 V cả cuộc đời
 Như đi chim trời
 Chắp cnh bay bn nhau

 Thương một người
 Được sống bn người ấy
 Thời gian sao qua mau!

 Ma thu đến rồi
 L xanh dần a vng
 Ngập ngừng rơi về đu?

 Thương một người
 Được sống bn người ấy
 Dắt du nhau đến kiếp sau...  VIẾT TẶNG UYỂN LAN

 để vẫn mi thương ...


 PHƯƠNG HIỀN


11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com