Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

 
Nin kha: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

   

 


 

TM VỀ BN NHAU

 

(Kính họa bài thơ "TM VỀ BN NHAU"
của th̀y L VĂN NG)

http://www.ninh-hoa.com/LeVanNgo-TimVeBenNhau.htm

 

 

Đến trường chung một bước chn

Chung con đường học rạng ngn sắc hoa

Ngoảnh trng tuổi đ xế t

Bao kỷ niệm vẫn đậm đ yu thương.

 

Lng ta lun nhớ về trường

Trần Bnh Trọng với qu hương một nh

Tha phương tnh mi thiết tha

Vui buồn dưới mi trường ta thuở no.

 

Bốn phương my khắp trời cao

Nương theo cnh gi TM VỀ BN NHAU

Tn sư trọng đạo nhớ cu

Đồng mn tnh nghĩa khắc su trong lng.

 

Người xa c biết hay khng

Cy đa bến cũ dng sng vẫn đầy

Mong ngy cng trở lại đy

Như chim liền cnh, như cy liền cnh.

 

              

                                             

 

  Phương Hiền

Thng 8-2019

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com