Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

 
Nin kha: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

NHỮNG VẦN THƠ TỨ TUYỆT

Về QU HƯƠNG THN YU

Xin được tiếp nối dng thơ của
Thầy L VĂN NG  kể chuyện qu ta...
 

 

 NINH HA Nhớ Mi

 Nguyễn Thị Phương Hiền  

 

 

 

 
N I N H   H A   N H Ớ   M I
 Mời bạn dạo chơi ni Ổ G
Đồng Di* xưa tiếc cảnh phi pha
Ven rừng tố hộ cng xo cnh
Đầu ni o g vang ca...

Đến đo Bnh t chẳng bao xa
H Thanh đy rồi, sao nhớ nh!
Hn Ho my trắng nhiều cy qu
Hn Khi biển xanh lắm khch qua...

Lắng nghe nơi ấy chung ngn nga
Cha xưa bạn cũ cảnh hiền ho
Vin Ngộ* vung trn tm hướng đạo
Lạc An vui mi lộc ra hoa...Ghi ch:
Đồng Di l tn ngy trước của ni Ổ G
Cha Vin Ngộ ở vng Lạc An

 


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN
Si Gn, 9/2012


 

 Thơ TỨ TUYỆT

   L Văn Ng 

 

 

THƠ TỨ TUYỆT

 

  Để Đặc San số 4 phong ph thm, xin mời cc Thi hữu (TH) tiếp nối dng thơ Tứ Tuyệt chủ đề những kỷ niệm, tnh yu, qu hương Khnh Ha .

 

Thơ sẽ được ban chủ trương tập trung tuyển chọn ghp nối, rồi in vo Đ/S. Mỗi TH viết hai bi, c thể chuyển vần, sau đy ti mời cc bạn tiếp nối cho vui.

  

KHNH HA QU TI

 

 Mỗi người viết lại một bi thơ,

 Kể chuyện qu ta trước đến giờ .

$    $

 Thp B linh ứng xăm ca ht

 Phật Trắng (Tổ) nhiệm mầu kinh luật thơ

 Cầu Đ trăng thề chung ước nguyện,

 Hn Chồng sng nước hợp duyn tơ .

 

                                L Văn Ng

 

 Dục Mỹ qun trường rừng gi hắt,

 Đ Bn đập nước ni sương sa .

 Ninh Ha nổi tiếng mn nem nướng,

 Din Khnh danh lừng nước ma xay .

 

                               L văn Ng

                                 6/2012

 

  


 

                                                                    

9/2012

Nguyễn Thị Phương Hiền

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com