Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

 
Niên khóa: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

NHẸ BƯỚC PHIÊU DU

 

(Cảm xúc khi được dự lễ Thủy táng

thầy cố Hiệu trưởng Nguyễn Kế Thế)

 

   

 

 

Thầy Nguyễn Kế Thế là người đă khai tâm mở lối cho chúng tôi bước lên ngưỡng cửa bậc Trung học. Tháng 9-1963, khi chúng tôi vào học lớp Đệ Thất trường Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Hoà th́ Thầy chính là vị Hiệu trưởng trang trọng đọc diễn văn khai trường.

 

Phần tôi, đầu năm lớp Đệ Lục đă được trực tiếp nhận lời Thầy khuyên: “Em hăy cố gắng học”. Từ đấy, tôi đă nghe lời Thầy và lời khuyên ấy vẫn hữu ích cho tôi măi đến hôm nay.

 

Ân điển của Thầy đối với chúng tôi và riêng tôi quá to lớn!

 

Trải qua 56 năm từ ngày ấy và 44 năm từ khi Thầy ra đi măi măi, chúng tôi chưa có dịp nào đền đáp ơn Thầy.

 

Cũng may mùa hè năm nay, chúng tôi đă được gặp cô Tôn Nữ Thị Hà, Hiền thê của Thầy và các con trai, con gái của Thầy.

 

Bao kỷ niệm như sống động trước mắt. Bao buồn vui ôn lại bồi hồi!

 

Và biết bao ngạc nhiên, biết bao cảm xúc khi tôi được biết tôi cùng tên, cùng tuổi với con gái đầu ḷng của Thầy: em Nguyễn Thị Phương Hiền tuổi Giáp Th́n, c̣n tôi Nguyễn Thị Phương Hiền tuổi Nhâm Th́n. Chúng tôi cùng là con gái đầu ḷng, cùng là chị của đàn em 7 đứa, cùng được Người Cha hết sức yêu thương, hết ḷng dạy dỗ. Phải chăng có sợi dây tâm linh đă kết nối chúng tôi? Tôi tin chắc vào điều đó.

 

Ngày 12-8-2019, nhằm ngày 12-7 năm Kỷ Hợi, Hiền thê và các con của Thầy tổ chức lễ Thủy táng Thầy tại chùa Từ Tôn, Ḥn Đỏ, Nha Trang. Trước phút tiễn biệt Thầy vào cơi hư vô, tôi vừa kịp thưa với Thầy cho tôi được làm con gái của Thầy. Trong làn khói hương huyền ảo, trong tiếng kinh niệm thành tâm, trong niềm kính mến dâng đầy của tất cả mọi người, và trong tiếng ḷng thổn thức của riêng tôi, chắc hẳn Thầy đă nhận ra cô học tṛ nhỏ năm xưa, và rộng ḷng nhận thỉnh nguyện của tôi. Đại Đức trụ tŕ cũng đă cảm thương, ban cho 4 câu thơ và đọc kinh chuyển dẫn lên Đức Phật.

 

Với sự có mặt của Hiền thê và các con, các người thân trong gia đ́nh; với sự có mặt của các cựu học sinh Trung học Trần B́nh Trọng và Trung học Nữ Nha Trang; và tấm ḷng của các bạn, các học tṛ từ phương xa hướng về, chắc hẳn Thầy đă vui ḷng, mỉm cười nhẹ bước phiêu du.

Hàng đầu, từ phải qua:
Hiền thê và 2 con của thầy cố Hiệu trưởng Nguyễn Kế Thế: cô Tôn Nữ Thị Hà, em Nguyễn Kế Thông,
em Nguyễn Thị Phương Hiền.

- Các cựu học sinh:    Phương Hiền, Tuyết Hồng,
Khánh Phân

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hiền

Nha Trang, tháng 8-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com