Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

Niên khóa: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hoàng Song dạy tôi môn Nhạc và Vẽ năm tôi học đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ trường Trần B́nh Trọng, Ninh Hoà. Thầy mất đă rất lâu rồi, mà h́nh ảnh người Thầy tài hoa bạc mệnh vẫn in đậm nét trong ḷng tôi. Mỗi khi về thăm trường cũ, dạo bước quanh trường, tôi lại nghe như có ai cùng tôi hát bản nhạc NGÀY HỒNG XƯA:

 

“Mai qua trường cũ

Nh́n lớp học xưa

Trông cành phượng vĩ

Buồn ơi là buồn…

 

Mai qua trường cũ

Nuối tiếc thật nhiều

T́m đâu ngày xưa!

T́m đâu ngày hồng đă qua!

 

Mai qua trường cũ

T́m trong dư âm

Kỷ niệm vang vang…

Thương nhớ vô vàn…”

 

NGÀY HỒNG XƯA :  

Nhạc và lời:   Thầy Hoàng Song

Tiếng hát   :    Phương Hiền

 

 

 

 

 

PHƯƠNG HIỀN
11
/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com