Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

Nin kha: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

BIỂN  TM

   Biển tm chiều nay c phai 

 Tnh sầu biết ngỏ cng ai 

 Cnh chim lẻ loi qua biển

 Lng buồn chim mỏi cnh bay...

 

 Biển tm chiều nay nắng nhạt

 Em xin vớt nh trăng tan

 Ho thm cht hương phiền muộn

 Gởi anh nỗi nhớ min man...

 

 Biển tm của anh v em

 Tnh sầu chan chứa dịu m

 Qua biển mang em theo nh

 Đưa nhau về bến bnh yn ...

 

 

Phương Hiền

Ct Trắng thng 5-2014

đ vơi nỗi buồn nhưng lại đầy nỗi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com