Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

Nin kha: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂN  THƯƠNG

BIỂN  THƯƠNG

 

 Chiều nay lang thang trn biển
 Buồn ơi mu tm ti thương
 Ma xun cn trn cnh n
 M sao biển mờ hơi sương?

 Cnh n chở ma xun qua
 Rơi lại dng thơ kỷ niệm
 Viết từ thuở no đ xa
 Ngậm ngi pha mu mực tm...

 Tm hoi dấu chn trn ct
 Sng đưa thuyền ấy về đu
 Biển tm chiều phai nắng nhạt
 Thương ai hiu hắt tnh sầu!

 

 

 

Phương Hiền
Ct Trắng, một chiều xun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com