Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

Nin kha: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂN  SẦU
(QUA BIỂN TNH SẦU)

 

 Chiều tm buồn rơi loang phố biển

 R ro sng vỗ dậy triều thương

 Ti nu ma xun trn cnh n

 Nằm nghe gi ht lời cỏ sương

 

 Em c về theo dấu tnh qua

 Những con đường cn thơm hoi niệm

 Thuở đn đưa của thng ngy xa

 Chiều h hẹn bn bờ biển tm

 

 Trn bi vắng d trng se ct

 Cnh n xưa giờ biết tm đu

 Đường trăm năm khi trầm phai nhạt

 Liệm kn hồn ti giữa biển sầu

 

 

 

Phương Hiền

1-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com