Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bt hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng,

Nin kha: 1963-1970.

 

Hiện đang sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Chị Mai Hưng Hồng mến,

Trong bi "Họp mặt lần thứ 20", chị nhắc nhiều đến những người bạn đ ra đi v... sắp ra đi ! Em viết mấy cu thơ... phụ họa - tn bi thơ, chị tự đặt cho em nh!

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com