Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trch Để M Chi

    Nguyễn Thị Cc

 

 

 

 

Tranh: Họa sĩ Phi Rm

  

Chẳng trch chi anh kẻ bạc lng

V ti số phận kẻ sang sng

Đục trong bến nước thi cũng mặc

Nhẫn nhục xui dng chẳng dm than

 

Chẳng trch chi anh qu dối gian

Tnh nghĩa chi chi qu bẽ bng

Trt quen ngậm đắng th thi cứ . . .

On trch chi anh để bận lng.

 

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
 

 

 

  

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com