Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nhớ Hoi

Con Đường Xưa...

    Nguyễn Thị Cc

 

 

 

 

Tranh: Họa sĩ Phi Rm

  

Cn đy con đường xưa

Lặng lẽ chm trong mưa

Phố đm như mờ nhạt

Từng giọt buồn lưa thưa

 

Cn đy con đường xưa

Dấu khắc tn hai đứa

Th thầm lời ai hứa  ?

Suốt đời cứ đn đưa

 

Cn đy con đường xưa

Che chung chiếc o mưa

Gt giầy vang lối vắng

Đường về nh giăng mưa

 

Cn đy con đường xưa

Yu đương chi cũng thừa

Nghẹn lng m kỷ niệm

Nhớ hoi con đường xưa.

 

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
 

 

 

  

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com