Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nhớ Con
Nguyễn Thị Cc

 

  

Mẹ khng biết tự bao giờ

Hay nhn ra ng, thẩn thờ đợi con

Nhớ con, nỗi nhớ, mi mn

Đứa th bận việc, đứa cn học xa

Một mnh thui thủi trong nh

Thm nghe tiếng trẻ đi qu khc dai

Thm nghe tiếng trẻ học bi

Thm nghe ro mẹ inh tai quấy rầy

By giờ tổ ấm cn đy

M bầy chim nhỏ tung bay xa dần

Cc con mun nẽo đường trần

Mẹ như chiếc bng di lần theo con

Nằm nghe tiếng dế nỉ non

Đm khuya khắc khoải nhớ con quặn lng

Gi như giờ được bế bồng

Mẹ dang tay rộng m vng cc con

 

 

 

Nguyễn Thị Cc (Cc Ban )

 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com