Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

Ngy Thng Ngậm Ngi
Nguyễn Thị Cc

 

   

Cũng v ci nợ ba sinh

Cho nn mnh mới nghĩa tnh phu th

Bao năm chung sống cận kề

Bấy năm tủi cực ko l kiếp người

Từ khi k n chung đời

L từ nước mắt giải lời oan khin

Trời gi cũng kho xe duyn

Nghịch đời, đối mặt chỉ phiền lụy nhau

Bao nhiu cay đắng khổ đau

Ban dnh cho kẻ qua cầu trun chuyn

Đ quen hứng chịu ưu phiền

M sao nước mắt nỗi niềm vẫn rơi

Thi th như giọt sương đời

Mong manh số phận, đục khơi đọa đy

Kiếp thừa giả tỉnh, giả say

Ngẫm ngi nhẩm đếm từng ngy tri đi

 

 

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )

 1994

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com