Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 


 

Một Kiếp

        Bọt Bo

    Nguyễn Thị Cc

 

 

 

 

Tranh: Họa sĩ Phi Rm

  

Biết bao thin hạ đn b

Phải đu chỉ mỗi mnh ta trn đời

Người ta hạnh phc vui cười

Cn mnh m mi cả trời bo going

 

Biết bao thin hạ c chồng

Nhưng người ta vẫn m hồng, mi son

Cn mnh tn tạ, ho hon

Vắt kiệt nước mắt, nỉ non khng ngừng

 

Biết bao thin hạ diện chưng

Cn mnh khốn khổ, chỉ chừng đ thi

Ku trời khản cổ trời ơi

Ku trời ku đến tả tơi trong lng

 

Biết bao thin hạ mặn nồng

Cn mnh tẻ lạnhchẳng mong được g

Ci đầu niệm Phật từ bi

Xt thương cho kẻ ngu si tội đồ.

 

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
1979

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com