Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 Mặt Trời Của MẸ
Nguyễn Thị Cc
(Viết cho Lọ Lem của Mẹ)

 

 

Mẹ vo ci tuổi năm mươi,

Khi con vừa mới trn mười su Xun

Ngy con xa Mẹ cng gần  . . .

Thương con Mẹ chỉ n cần dặn con

Tuổi con l tuổi trăng trn

Đức hạnh phải giữ, nt son phải ngời

Lm thn con gi trn đời

V như hạt nước giữa trời mưa sa

Đường đời ai cũng phải qua

Chỉ xin con Mẹ hương hoa kiếp người

Mẹ tin l c số trời

Long đong Mẹ đ một thời nặng mang

Mẹ xin nhận hết bẽ bng

Để con gi Mẹ hưởng an phc lnh.

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
 

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com