Về Thăm Qu Chồng

Đm Cưới Đm Ma

Trch Để M Chi

Nhớ Hoi Con Đường Xưa..

Một Kiếp Bọt Bo

Một Chuyện Tnh

Đối Mặt

Ni Với Con

Tập Dưỡng Sinh

Mặt Trời Của MẸ

Chuyện Trn H Phố

Cho Một Người Chưa Quen

 

 

Bt danh: CC BAN
Qu qun Dục Mỹ
C
ựu học sinh
Trường Trung Học Đức Linh

Hiện sinh sống tại Dục Mỹ,
Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Kiếp Trầm Lun

Gửi Người Quen Xưa

Ngy Thng Ngậm Ngi

X Lng

Một Mảnh Đời

Khng Đề

Nhớ Con

Giọt Đời Đen

M Ti

Cơm Nguội Đỡ Lng

Đi Mắt Đẹp

Cảm Ơn

Bng Hong Hn 

Tiếng Xưa