Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 


G
i Người Quen
Xưa
Nguyễn Thị Cc

 

Hỡi cy si ngy xưa

Đừng nhn ta hờn giận

D thương hay d hận

Cũng ngậm ngi cho ta

Đừng nhn ta xt xa

Hằn su thm tủi nhục

Một đời trong địa ngục

R mục linh hồn ta

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com