Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

 

Giọt Đời Đen
Nguyễn Thị Cc

 

  

Ta với ly c ph

Từng giọt đời đen trắng

Rơi xuống vực vỡ tan

Nghe hụt hẫng bng hong

 

Ta với ly c ph

Cả một đời say m

Như tn đồ khờ dại

Mơ thin đường xa xăm

 

Ta với ly c ph

Giờ qun cả đường về

U m đm trừ tịch

Nếm giọt buồn vu vơ

 

Ta với ly c ph

Đặc qunh những ti t

Ngọt ngo m cay đắng

Hững hờ m đắm say

 

 

 

Nguyễn Thị Cc (Cc Ban )

 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com