Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

Đi Mắt Đẹp

Nguyễn
T
hị - Cc

(Gởi người ngy xưa)

 

 

Cũng đi mắt đẹp ấy

Dưới hng mi cong vt

Như ma lực cuốn ht

Nn thẩn thờ đợi mong

Cũng đi mắt đẹp ấy

C mu nu hoang vu

Như phai cht sương m

Nghe xn xao sợi nhớ

Cũng đi mắt đẹp ấy

Lc đượm vẻ ấm nồng

Như ngọn lửa đm đng

Sưởi kh đời ẩm ướt

Cũng đi mắt đẹp ấy

Khi quắt ln giận dữ

Lm chy thiu ngn ngữ

Lng tự trọng tan hoang

 

 

Nguyễn Thị Cc (Cc Ban )

1999

 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com